Vējš - ilgtspējīga enerģija Latvijas nākotnei

Vēja enerģija kā atjaunojams un ekonomiski izdevīgs enerģijas avots ieņem svarīgu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā.

Video: Vēja enerģijas asociācija

Vēja enerģija tiek iegūsta no vēja, izmantojot vēja turbīnas. Tā rodas, gaisa masām sastopot savā ceļā šķērsli – vēja turbīnas spārnus – un atdodot tam daļu savas enerģijas. Vējš ar savu spēku iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kura pēc tam ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā. 

Atšķirībā no fosilās enerģijas avotiem, vēja enerģija ir neizsmeļama un videi nekaitīga, jo tā neizdala siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa piesārņotājus. Vēja elektrostacijas darbības laikā nerodas kaitīgi atkritumi – saules darbības rezultātā atmosfērā pastāvīgi kustas gaisa plūsmas, kuru radīšanai nav jāiegūst, jātransportē vai jāsadedzina resursi. 

Vēja elektrostacija nepilna gada laikā kompensē arī to enerģiju, kas patērēta tās ražošanai.

Latvijai ģeogrāfiskās atrašanās vietas, labvēlīgo vēja apstākļu un tehnoloģiju attīstības rezultātā ir liels vēja enerģijas attīstības potenciāls. Teritoriālā izpēte gadu gaitā ir uzrādījusi daudzsološus rezultātus sauszemes vēja parku attīstībai dažādās Latvijas teritorijās. Arī Latvijas iedzīvotāju attieksme par vēja parku izveidi ir atbalstoša. Kā liecina pētījumu centra “SKDS” 2020. gadā veiktās aptaujas dati*,

  • jaunu vēja elektrostaciju būvniecību atbalsta 79% Latvijas iedzīvotāju
  • 80% sabiedrības atzīst, ka tas ir ilgtspējīgs enerģijas ieguves veids, kas nav atkarīgs no izzūdošu resursu jeb naftas, gāzes, u.c. rezervēm
  • 77% norāda, ka tas ir videi draudzīgs un mazina klimata pārmaiņu draudus 
  • Divas trešdaļas uzskata, ka vēja enerģija Latvijā spētu piesaistīt jaunas investīcijas un veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību – tādējādi samazinot nepieciešamību elektrību un tās izejvielas, piemēram, dabasgāzi, importēt no citām valstīm 

Lielākais sasniegums Latvijai, attīstot vēja enerģijas projektus, būs tās virzība uz klimatneitrālu valsti, panākot lielāku energoapgādes drošību un neatkarību no ārējiem piegādātājiem.

Lielākais sasniegums Latvijai, attīstot vēja enerģijas projektus, būs tās virzība uz klimatneitrālu valsti, panākot lielāku energoapgādes drošību un neatkarību no ārējiem piegādātājiem.

*SKDS organizētajā aptaujā 2020. gadā piedalījās 1005 respondenti