Valpenewind

Eolus attīsta vēja parku Dundagā, iesaistot vietējo pašvaldību, iedzīvotājus un vides ekspertus. Šī vēja parka izveide ilgtermiņā paredz būtiskus ieguvumus Dundagai un tās iedzīvotājiem.

Vēja parks Dundagā

Vairāku gadu garumā, veicot padziļinātu teritoriālo izpēti Latvijā, Dundagas reģions ir uzrādījis augstu vēja potenciālu vēja parka attīstībai. Dundagā visu cauru gadu ir augstas vēja plūsmas, kas ļauj izveidot rentablu, ekonomiski pamatotu vēja parku, sniedzot ieguvumus visai Latvijas tautsaimniecībai.